Đó chính là cá heo hồng, chú cá dễ thương độc nhất vô nhị mới được phát hiện ở hồ Louisiana - một cửa biển phía bắc vịnh Mexico, Tây Nam Hoa Kỳ. Do bị bạch tạng nên màu da của cá heo mới hồng khác thường thế.

Còn bây giờ là Top 9 em động vật "ảo" nhất hành tinh (theo xếp hạng của Telegraph) nhá!
1. Cá heo hồng
Top 9 động vật kỳ ảo nhất hành tinh 090313Cl4sinhvat1
2. Cá chép mặt người
Top 9 động vật kỳ ảo nhất hành tinh 090313Cl4sinhvat2
3. Ngựa vằn lai Eclyse
Top 9 động vật kỳ ảo nhất hành tinh 090313Cl4sinhvat3
4. Cá giọt nước
Top 9 động vật kỳ ảo nhất hành tinh 090313Cl4sinhvat4
5. Rắn bạch tạng 2 đầu
Top 9 động vật kỳ ảo nhất hành tinh 090313Cl4sinhvat5
6. Thỏ Angora
(Angora là tên 1 loại len nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ)
Top 9 động vật kỳ ảo nhất hành tinh 090313Cl4sinhvat6
7. Thằn lằn quỷ gai Úc - Thorny Devil
Top 9 động vật kỳ ảo nhất hành tinh 090313Cl4sinhvat7-1
8. Chuột chặt mũi sao
Top 9 động vật kỳ ảo nhất hành tinh 090313Cl4sinhvat8
9. Leopon - báo lai sư tử
Top 9 động vật kỳ ảo nhất hành tinh 090313Cl4sinhvat9-1