Một địa chỉ tin cậy để tạo website free tuyệt luôn , đó là http://jimdo.com .
Có nhiều chức năng hổ trợ như upload hình, file lên ngay tại trang web luôn. Ban sẽ có link của trang web của bạn như sau -->>>http://tenweb.jimdo.com
òn chờ gì nữa mà bạn không tạo một trang web cho chính mình !!!

Chú ý:
Trong quá trình tạo trang web có gì thắc mắt, không hiểu có thể post câu hỏi ngay tại đây, mình sẽ hổ trợ hết mình...