Game dành riêng cho những mem không có kết nối mạng hoặc máy cấu hình kém không chơi được CF Online
Phiên bản offline của game online Cross Fire nổi tiếng.

DOWNLOAD

RapidShare: Easy Filehosting
RapidShare: Easy Filehosting
RapidShare: Easy Filehosting

Download Cross Fire (2009/ENG) Torrent

http://www.torrentdownloads.net/search/ ... 282009/ENG

lol!