Vào xem quy định để có thể được tặng cả host và domain free nha mọi người

http://domainchua.net/