1. Download bộ cài và ***** Panda IS 2009 về và bắt đầu cài đặt PIS.
Link download: Panda Internet Security 2009Cr@cK: Cr@ck2. Sau khi cài đặt thành công một cửa sổ popup sẽ yêu cầu cho mật khẩu. Các bạn có thể nhập như sau:

User: CCF227RFL5 Password: 9CHTPRTR

3. Sau đó, sẽ có một hộp thoại hiện ra thông báo (và checkbox) với bạnlà thông tin bản quyền vừa nhập sẽ được gửi tới Panda server. Nhớ kĩnày, tuyệt đối bạn không làm gì tiếp theo cả, hãy Restart máy tính củabạn. Chú ý rằng nếu không thể restart, hãy restart bằng phím nóng trênCPU.
4. Chạy file ***** của Lãng khách. Theo mặc định file của Lãng khách tựđộng đưa file ***** về đúng chỗ (mặc định là thư mục: C:\ProgramFiles\Panda Security\Panda Internet Security 2009\ ) tuy nhiên nếu cácbạn cài ở chỗ khác, hãy trỏ đường dẫn cho file cài rồi nhấp nút Istall.
5. Tiếp tục khởi động lại máy tính ở chế độ bình thường.
6. Click phải chuột biểu tượng của Panda ở Khay hệ thống (System tray) và Open nó.
7. Rà chuột tới "Updates and subscription" rồi click settings, tiếp tục nhập lại username và pw rồi click OK.