Người Mẫu

Hoa hậu 2006 Mai Phương Thúy http://360.yahoo.com/profile-qKuP2fEic6dZpRVy1fy5aMY3_WCxodQch.I-?cq=1
Thúy Vinh, Người mẫu, chị gái Thúy Hiền http://360.yahoo.com/profile-bF7PucU_fLNvbPe6HT09lDB8K0zc4WuT.Q--?cq=1
Lã Ngọc Duy http://360.yahoo.com/profile-E8J3FDk9eqigXBrFLIcgexBXa3Bqjes-?cq=1
Tuấn Anh: Model 8X, gương mặt nổi tiếng với những tạp chí cho giới trẻ http://360.yahoo.com/profile-PBYcH90meqhq4n5PjMurVg--?cq=1

Ca SĨ


Ngoc Anh (Sao Mai Điểm hẹn)http://uk.360.yahoo.com/profile-OW50HGE_fKmbwnyf3.h3qOB6Au8-?cq=1

Phương Anh(Sao Mai Điểm hẹn 2004)http://360.yahoo.com/profile-XmavH5Ehc7Pbtf2BKIHJzcpgPBBJr_8-?cq=1

Đình Bảo(AC&M)http://360.yahoo.com/profile-UrleW_A1cqjM1tEVr_vZZNaymDgYqlnlCoqU

Tùng Dương http://360.yahoo.com/profile-kWqmaBE1bqn9v4opNiFsMqD5

Lê Tiến Đạt (Gạt tàn đầy) http://360.yahoo.com/profile-Mg6aIjslcqOWc0MLyHxVYwg-?cq=1

Tiến Đạt http://360.yahoo.com/profile-794Ptac1cqi2TwW3pl_3DXSV7w--?cq=1

Lưu Hương Giang http://360.yahoo.com/profile-SdzHxxcyerKMTiAUnK0M0czOhUJaTA--?cq=1

Anh Khoa http://360.yahoo.com/khoarock

Đăng Khôi http://360.yahoo.com/profile-TLk4.Cs8crKJ6Klnv8FXkrLinw--?cq=1

Hoàng Hải http://360.yahoo.com/profile-nuspG0M5KaCpPmOpLdQt

Dương Quốc Hưng: Tuấn Hưng http://360.yahoo.com/profile-AzilAS41bqmK05dMts15iN1Df3JqO2M-?cq=1

Đàm Vĩnh Hưng http://blog.360.yahoo.com/blog-nRtr_CU_fLPOlBpkcodcI3Kz8tc4.2NS

Lê Hiếu http://360.yahoo.com/profile-rtOOZ.08aZknSP1szPyY06P7HXk-?cq=1

Phương Linh http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-7Qft3OQyerWcHyHytROi9xYwWgLV2w--?cq=1

Vân Quang Long http://360.yahoo.com/profile-jQ3NnVglcqhWjBciTJKKmbaeM2c-?cq=1

Hoàng Thiên Long http://360.yahoo.com/profile-kE78PO8mdLQ1zwQKhBm2TepCqjL.vyw23LyjcNUEbw--?cq=1

Lê Minh: thành viên nhóm MTV http://360.yahoo.com/minhga_mtv

Tấn Minh http://360.yahoo.com/profile-qsRTy30lerRlF78CnQyj

The Bells http://360.yahoo.com/profile-qsRTy30lerRlF78CnQyj

Phương Thanh http://360.yahoo.com/profile-pyip2Xkyc6d79KOmWAReOhY-?cq=1

Tô Minh Thắng http://360.yahoo.com/profile-e3ch9x0yerW86JBmYoj0TfMvY.Ly.Osu

Mai Trang (Sao Mai Điểm hẹn) http://360.yahoo.com/profile-RMOs6Fo8eq8WshZAKcMeqfLKjRbK0IS4

Hà Anh Tuấn http://360.yahoo.com/profile-HIc.2JU5eqf0O96I8T3r621adwLc9ZZ5

Tăng Nhật Tuệ http://360.yahoo.com/profile-h.QuRAM4equx57fB7_tpTfAysJk0saBdSQ--?cq=1

Nghi Văn http://360.yahoo.com/profile-h.QuRAM4equx57fB7_tpTfAysJk0saBdSQ--?cq=1

Ngô Thanh Vân http://360.yahoo.com/profile-JF75Ql8_fKmgSap5bWs0gBLfoQKG29T8

Hứa Vĩ Văn http://360.yahoo.com/profile-K4oiINsybrK_08jPegaf1g--?cq=1

Quang Vinh http://360.yahoo.com/profile-Nn6WI1Q5eqtpUGYiB5ZL

Hồng Phương http://360.yahoo.com/hongphuongsmdh

Cẩm Tú http://360.yahoo.com/profile-RaXld5IyequzSFJPDxXx1_o-?cq=1

Từ Hiền Trang http://360.yahoo.com/profile-EuVr5HA5cqNSfvfaL_vCE5qDIhM-?cq=1

Đài Trang http://360.yahoo.com/profile-qsRTy30lerRlF78CnQyj

Thủy Tiên http://blog.360.yahoo.com/blog-9M6DQM4lc7OholTvtGKTd_lXuAo-?cq=1

Minh Thư http://360.yahoo.com/profile-A4wkj98yerQnd8h9cEc_vzew4x43

Hoàng Hải http://360.yahoo.com/profile-nuspG0M5KaCpPmOpLdQt

Trung_N9: Một mem trong boyband N9 http://360.yahoo.com/profile-Ykqqrm8_IpnomlFlybEc1TOgEA--?cq=1

Bao Thy : http://360.yahoo.com/profile-bBUUge49dKhaJJBkPcMgbR0-?cq=1

MC


Diễm Quỳnh: (VTV) http://360.yahoo.com/profile-iG9xbq81eqjYAAsaxt_JwoMigzOm

Phan Anh: (VTC) http://blog.360.yahoo.com/blog-33PCnf8hc6f3hg2L3jv8Ozav?l=6&u=10&mx=15&lmt=5&p=66

Huyền Châu http://360.yahoo.com/profile-BBPuMXY5br_7hQZr47X2bnpxpcdMMfk-?cq=1

Anh Tuấn (MTV) http://360.yahoo.com/profile-Rr9wXtcnbqdFJuOYo8l_.zpr2KE-?cq=1

Lê Anh (VTV) http://360.yahoo.com/profile-4oWasTYlaa9aaugB3BL_e3q6

Bông Mai: Ca sĩ trong nhóm Con gái cũ, MC Đồng hành cùng Bài Hát Việt http://360.yahoo.com/profile-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o

Nhạc sĩ


Hồ Hoài Anh http://360.yahoo.com/profile-UhJaZYUybrLSOpGOAvFD8PQQ

Quốc Bảo http://uk.360.yahoo.com/profile-fmPaAlk8YrIO8ykXFeJOBEvc7g--?cq=

Tuấn Khanh http://360.yahoo.com/profile-nIJ6wTM_fLP.pP2xfpcNz2c739J7uMw-?cq=1

Giáng Son http://uk.360.yahoo.com/profile-Qe0m7PcidKpfYYTMBGszGw--?cq=1

Nguyễn Minh Sơn http://360.yahoo.com/profile-rWka21k8cqhLzHzZ8wwLDTxUkcPYD9eOIMo-?cq=1

Nguyễn Xinh Xô http://360.yahoo.com/profile-XBuhXXspcqgq8Zd7aZh_hw--?cq=1

Nguyễn Hải Phong : Sáng tác ca khúc Đôi giày vải cho Lam Trường http://360.yahoo.com/profile-J1lJE1Q5eq89XucNzL3ON2IiL0YfGB.eYDs-?cq=1

Diễn viên Nhật Ký Vàng Anh

Minh phương http://360.yahoo.com/profile-lrLcbVUneqhNh227rAOWQHDuZvdD7W4-?cq=1 :Vàng Anh (NKVA 1)
Việt Anh http://360.yahoo.com/profile-lrLcbVUneqhNh227rAOWQHDuZvdD7W4-?cq=1 : Quang lớp trưởng
Mạnh Quân http://360.yahoo.com/profile-W3jmpD4laad7pR_jeaSdskf6RKwDbxJydf9LZY9kG2VRN9A-?cq=1 : Tuấn
Linh Phương http://360.yahoo.com/profile-guFWnQ48cplVX6cjxiDh8tobhA--?cq=1 : Loan
Thanh Vân http://360.yahoo.com/profile-guFWnQ48cplVX6cjxiDh8tobhA--?cq=1 : Minh xì tin


http://360.yahoo.com/profile-bBUUge49dKhaJJBkPcMgbR0-?cq=1