Bùn vì tình

Đau cũng vì tình

Khóc vì tình

Và hối hận chia xa cũng vì tình

Biết rõ thế mà ta vẫn yêu

Dẫu biết đường tình nhiều gai góc

Dẫu biết khó khăn luôn giăng đầy

Có bao giờ hạnh phúc .... được gọi là chia tay

Mà sao em vẫn cứ kiếm tìm

Một tình yêu đã vỡ

lol! lol!