Đôi khi kỳ cục ai cũng có những ước mơ ngớ ngẩn, Admin mở topic này là để mọi ng` cug` chia se ( chủ yếu là Cool ^_^

Ai có ước mơ gì hay hay mà phi thực tế thử vào chia sẻ đeeeeee!

Mở hàng hôm nay tớ ước: ước gì đang ngồi tự dưng có đống vàng hiện ra trước mặt Smile)
Thi thoảng mình nói với ng` iu:" ước gì đang đi có 1 tỉ rơi vào đầu nhỉ!", anh bảo: " Thôi mệt người, 1 tỉ rơi vào đầu trấn thương sọ não lại đi chữa hết 1 tỉ 2 (1,2 tỉ) thì mệt nguời !!" Sad

afro afro afro afro